Đây là một Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THCS & THPT. Chương trình này được viết dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012). Để sử dụng chương trình này trên máy tính của bạn phải được cài đặt Microsoft Office Excel trong bộ Microsoft Office của Microsoft. Sau khi cài đặt xong bạn cần phải xem thật kĩ phần Hướng dẫn sử dụng.

Có gì mới trong phiên bản 5.1?

So với phiên bản 5.0, phiên bản 5.1 đã được cập nhật và bổ sung thêm một số đặc điểm như sau:

  • Tối ưu hóa chương trình để chương trình hoàn toàn tương thích với phiên bản Office mới nhất hiện nay.
  • Thêm thông tin về đơn vị trường học.
  • Danh sách học sinh có thể viết họ, tên lót ở cột thứ nhất, tên viết riêng ở cột thứ hai; hoặc có thể viết cả họ, tên lót và tên ở cột thứ nhất và bỏ trống cột thứ hai.
  • Thiết kế lại các nút chức năng (Trở về trang Home, Định dạng lại bảng điểm, Xem, In ấn).
  • Và một số chi tiết khác.

Tải xuống:
Link 1 (Box): DBM5.1.exe hoặc DBM5.1.zip
Link 2 (Dropbox): DBM5.1.exe hoặc DBM5.1.zip
Link 3 (OneDrive): DBM5.1.exe hoặc DBM5.1.zip
Link 4 (GoogleDrive): DBM5.1.exe hoặc DBM5.1.zip

Chuyên mục: Phần mềm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Phần mềm

Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm – KQCN3.1-THCS

Đây là Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết hoàn toàn dựa theo Quy chế đánh giá, Đọc thêm…

Phần mềm

Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm – KQCN3.0-THCS

Đây là Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết hoàn toàn dựa theo Quy chế đánh giá, Đọc thêm…

Phần mềm

Chương trình Cộng điểm bộ môn – DBM5.0

Đây là một Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THCS & THPT. Chương trình này được viết dựa theo Quy chế đánh giá, Đọc thêm…