Đây là Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết hoàn toàn dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Để sử dụng chương trình này trên máy tính của bạn phải được cài đặt Microsoft Office Excel trong bộ Microsoft Office của Microsoft. Sau khi cài đặt xong bạn cần phải mở tập tin Huongdan.chm để xem thật kĩ phần Trợ giúp – Hướng dẫn sử dụng.

Tải xuống:
Link 1 (Box): KQCN3.0-THCS.exe hoặc KQCN3.0-THCS.zip
Link 2 (Dropbox): KQCN3.0-THCS.exe hoặc KQCN3.0-THCS.zip
Link 3 (OneDrive): KQCN3.0-THCS.exe hoặc KQCN3.0-THCS.zip
Link 4 (GoogleDrive): KQCN3.0-THCS.exe hoặc KQCN3.0-THCS.0.zip

Chuyên mục: Phần mềm

1 bình luận

longtran159 · Tháng Bảy 7, 2017 lúc 9:25 chiều

Tải về thôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Phần mềm

Chương trình Cộng điểm bộ môn – DBM5.1

Đây là một Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THCS & THPT. Chương trình này được viết dựa theo Quy chế đánh giá, Đọc thêm…

Phần mềm

Chương trình Cộng điểm bộ môn – DBM5.0

Đây là một Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THCS & THPT. Chương trình này được viết dựa theo Quy chế đánh giá, Đọc thêm…