Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm – KQCN3.2-THCS

Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm – KQCN3.2-THCS

Đây là bảng tổng hợp và xếp loại kết quả học tập lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số...
Cambridge English Pronouncing Dictionary 18th Edition

Cambridge English Pronouncing Dictionary 18th Edition

Cambridge English Pronouncing Dictionary phiên bản thứ 18 là bộ từ điển kinh điển của Daniel Jones chứa hơn 230,000 từ, tên và cụm từ tiếng Anh hiện đại giúp bạn phát âm một cách chuẩn nhất và tuyệt vời nhất bao gồm cả giọng Anh Anh và Anh Mỹ. Tải xuống: Link 1...
Chương trình Cộng điểm bộ môn – DBM5.1

Chương trình Cộng điểm bộ môn – DBM5.1

Đây là một Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THCS & THPT. Chương trình này được viết dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ...