cpe

  1. longtran159

    Cambridge English: Proficiency (CPE)

    Bằng chứng cho khả năng tiếng Anh đặc biệt Cambridge English: Proficiency, còn được gọi là Certificate of Proficiency in English (CPE), là văn bằng chứng chỉ nâng cao nhất. Nó chứng tỏ bạn đã đạt được một cấp độ cực cao trong tiếng Anh. Vì sao tham dự kỳ thi này? Hàng năm, có hàng nghìn người...
Top