international

  1. longtran159

    International English Language Testing System (IELTS)

    Tiến bước xa hơn với IELTS International English Language Testing System (IELTS) là kỳ thi tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới dùng cho học tập và định cư. Hàng năm có hơn 1,5 triệu thí sinh tham dự kì thi IELTS để khởi đầu cho hành trình học tập và làm việc. Vì sao nên tham dự kỳ thi này? Các...
Top