Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm – KQCN3.2-THCS

longtran159

Quản trị viên
Ban quản trị
Đây là bảng tổng hợp và xếp loại kết quả học tập lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012). Để sử dụng, máy tính của bạn phải được cài đặt Excel trong bộ Microsoft Office của Microsoft.
Có gì mới trong phiên bản 3.2?
So với phiên bản 3.1, phiên bản 3.2 đã được cập nhật một số đặc điểm như sau:
– Kiểu file đã được chuyển đổi từ xls sang xlsm.
– Phiên bản mới 3.2 chỉ có thể chạy trên Office 2010 trở về sau.
– Tối ưu hóa chương trình để tương thích tốt với các phiên bản Office mới nhất hiện nay.
– Điều chỉnh hiển thị các trang cho phù hợp với nội dung đã thiết lập.
– Và một số chi tiết nhỏ khác.
Có gì mới trong phiên bản 3.1?
So với phiên bản 3.0, phiên bản 3.1 đã được cập nhật và bổ sung thêm một số đặc điểm như sau:
– Tối ưu hóa chương trình để chương trình hoàn toàn tương thích với phiên bản Office mới nhất hiện nay.
– Thêm danh sách các môn học trong phần “Nhập – Lưu Thông tin” để giáo viên có thể tự sắp xếp thứ tự môn học có sẵn trong danh sách.
– Danh sách học sinh có thể viết họ, tên lót ở cột thứ nhất, tên viết riêng ở cột thứ hai; hoặc có thể viết cả họ, tên lót và tên ở cột thứ nhất và bỏ trống cột thứ hai.
– Cho phép nhập nhận xét cuối học kỳ hoặc cuối năm ngay trong bảng danh sách học sinh.
– Thiết kế lại các nút chức năng (Trở về trang Home, Định dạng lại danh sách, bảng điểm, In ấn).
– Nút “In ấn” ở Phiếu tổng hợp Kết quả học tập có nhiều chức năng hữu ích và tiện lợi hơn.
– Và một số chi tiết khác.
Tải xuống: (Tệp đính kèm bên dưới)
 

Tệp đính kèm

  • Thích
Bày tỏ cảm xúc: admin
Top