Chương trình Cộng điểm bộ môn – DBM5.2

longtran159

Quản trị viên
Ban quản trị
Đây là một Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THCS & THPT. Chương trình này được viết dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012). Để sử dụng chương trình, máy tính của bạn phải có Office Excel 2010 (hoặc mới hơn) trong bộ Office của Microsoft. Sau khi cài đặt xong bạn cần xem thật kĩ phần Trợ giúp - Hướng dẫn sử dụng.
Có gì mới trong phiên bản 5.2?
So với phiên bản 5.0 và 5.1, phiên bản 5.2 đã được cập nhật và bổ sung thêm một số đặc điểm như sau:
– Tối ưu hóa chương trình để chương trình hoàn toàn tương thích với phiên bản Office mới nhất hiện nay.
– Cải thiện tính năng Đăng nhập / Mở khóa.
– Thiết kế lại bảng Tạo lớp cho các môn - khối.
– Việc nhập tên lớp có thêm một vài ràng buộc và thông báo khi nhập sai tên lớp hoặc tên lớp chứa các kí tự đặc biệt.
– Luôn đảm bảo tùy chọn sao lưu hoặc không sao lưu chương trình trước khi thoát.
– Nâng cao tính năng bảo mật sau khi thoát và mở lại chương trình.
– Và một số chi tiết khác.

Tải xuống: (Tệp đính kèm bên dưới)
 

Tệp đính kèm

Top