International English Language Testing System (IELTS)

longtran159

Quản trị viên
Ban quản trị
Tiến bước xa hơn với IELTS
International English Language Testing System (IELTS) là kỳ thi tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới dùng cho học tập và định cư. Hàng năm có hơn 1,5 triệu thí sinh tham dự kì thi IELTS để khởi đầu cho hành trình học tập và làm việc.
Vì sao nên tham dự kỳ thi này?
Các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý đăng ký chuyên môn và cơ quan quản lý nhập cư của chính phủ thường yêu cầu bằng chứng về các kỹ năng tiếng Anh trong hồ sơ tuyển dụng và tuyển sinh. Chứng chỉ IELTS được công nhận rộng rãi cho những mục đích này.
Vì sao nên lựa chọn IELTS?
Bài kiểm tra Anh ngữ phổ biến nhất thế giới về giáo dục đại học và di cư toàn cầu
  • Các cơ sở giáo dục, người sử dụng lao động, cơ quan đăng ký nghề nghiệp và cơ quan nhập cư của chính phủ thường yêu cầu bằng chứng về kỹ năng tiếng Anh như một phần của thủ tục tuyển sinh hoặc nhập học của họ. IELTS được chấp nhận rộng rãi cho các mục đích này.
  • IELTS được thiết kế để kiểm tra khả năng ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc mà tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. Hơn 2.5 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.
Nguồn sách tham khảo và luyện thi: Xem tại đây

(Theo http://www.cambridgeenglish.org )
 
Top