Oxford Advanced Learners Dictionary 9th Edition with iWriter iSpeaker

longtran159

Quản trị viên
Ban quản trị
Oxford Advanced Learners Dictionary ấn bản thứ 9 với iWriter và iSpeaker giúp người học phát triển các kỹ năng thiết yếu cho các kỳ thi tiếng Anh quốc tế và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. iSpeaker gồm nghe phát âm theo giọng Anh Mỹ, video minh họa cách phát âm, thu âm bài nói, nghe và so sánh phát âm của mình với phát âm chuẩn, xem các đoạn đối thoại trong đời sống hằng ngày, học ngôn ngữ sử dụng trong các đoạn đối thoại, đóng vai trong đoạn đối thoại để thực hành ngôn ngữ, thu âm bài nói và đánh giá kỹ năng nói, xem các đoạn video theo định dạng của các bài thi tiếng Anh quốc tế. iWriter hướng dẫn người học các bước của việc lên dàn ý, viết và xem lại bài viết theo các dạng bài khác nhau như viết luận văn, bài nói trước công chúng, báo cao, thư, đơn xin việc, cung cấp bài viết mẫu, cấu trúc, ghi chú và dàn ý cho từng loại bài viết khác nhau.

Tải xuống:
Link 1 (GoogleDrive): Oxford Advanced Learners Dictionary 9th Edition with iWriter iSpeaker.rar
 
Top