Từ điển Anh – Pháp – Việt – Hán tại VDict.com

longtran159

Quản trị viên
Ban quản trị
Từ điển Anh – Pháp – Việt – Hán trực tuyến VDict là bộ từ điển tiếng Việt online miễn phí tốt nhất
Bạn có thể tra một lúc tất cả các từ điển. Hiện nay VDict hỗ trợ 8 bộ từ điển:
Bạn cũng có thể duyệt danh sách tất cả các từ theo vần chữ cái
Bạn có thể dùng wildcard _ (cho một kí tự) và ^ (thay thế nhiều kí tự)
Phát âm mẫu cho các từ tiếng Anh
Bạn cũng có thể nhúng từ điển này vào trang web của bạn
Nếu từ bạn tra không được tìm thấy, VDict sẽ gợi ý cho bạn những từ giống nhất
Dịch tự động Anh Việt
VDict là website đầu tiên trên Internet cung cấp dịch vụ dịch tự động Anh Việt hoàn toàn miễn phí
Dịch tự động các đoạn văn dài tới 200 ký tự
Tự động nhận diện (tiếng Anh/tiếng Việt)

Tra cứu nhanh từ điển VDict tại vdict.com
 
Top