Từ điển Cambridge tại dictionary.cambridge.org

longtran159

Quản trị viên
Ban quản trị
Cambridge University Press đã xuất bản từ điển cho người học tiếng Anh từ năm 1995. Từ điển Cambridge Dictionaries Online bắt đầu cung cấp hoàn toàn miễn phí từ năm 1999 và ngày nay từ điển Cambridge vẫn đang được phát triển.
Cambridge English xuất bản tài liệu cho người học và giáo viên tiếng Anh và có các giải pháp học tiếng Anh cho giáo viên, học sinh và trường học.
Từ điển của Cambridge University Press cung cấp hơn 1,5 tỉ từ tiếng Anh thực tế và là một tập hợp duy nhất được viết bởi các sinh viên tham dự các kỳ thi Cambridge ESOL trên toàn thế giới.

Tra cứu nhanh từ điển tiếng Anh tại dictionary.cambridge.org
 
Top