Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết hoàn toàn dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Để sử dụng chương trình này trên máy tính của bạn phải được cài đặt Microsoft Office Excel trong bộ Microsoft Office của Microsoft. Sau khi cài đặt xong bạn cần phải mở tập tin Huongdan.chm để xem thật kĩ phần Trợ giúp – Hướng dẫn sử dụng.

Có gì mới trong phiên bản 3.1?

So với phiên bản 3.0, phiên bản 3.1 đã được cập nhật và bổ sung thêm một số đặc điểm như sau:

– Tối ưu hóa chương trình để chương trình hoàn toàn tương thích với phiên bản Office mới nhất hiện nay.
– Thêm danh sách các môn học trong phần “Nhập – Lưu Thông tin” để giáo viên có thể tự sắp xếp thứ tự môn học có sẵn trong danh sách.
– Danh sách học sinh có thể viết họ, tên lót ở cột thứ nhất, tên viết riêng ở cột thứ hai; hoặc có thể viết cả họ, tên lót và tên ở cột thứ nhất và bỏ trống cột thứ hai.
– Cho phép nhập nhận xét cuối học kỳ hoặc cuối năm ngay trong bảng danh sách học sinh.
– Thiết kế lại các nút chức năng (Trở về trang Home, Định dạng lại danh sách, bảng điểm, In ấn).
– Nút “In ấn” ở Phiếu tổng hợp Kết quả học tập có nhiều chức năng hữu ích và tiện lợi hơn.
– Và một số chi tiết khác.

Tải xuống: Khuyến khích sử dụng phiên bản mới hơn KQCN3.2-THCS. Xem tại ĐÂY.

Bài tương tự: