Đây là bảng tổng hợp và xếp loại kết quả học tập lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012). Để sử dụng, máy tính của bạn phải được cài đặt Excel trong bộ Microsoft Office của Microsoft.

Có gì mới trong phiên bản 3.2?

So với phiên bản 3.1, phiên bản 3.2 đã được cập nhật một số đặc điểm như sau:

– Kiểu file đã được chuyển đổi từ xls sang xlsm.
– Phiên bản mới 3.2 chỉ có thể chạy trên Office 2010 trở về sau.
– Tối ưu hóa chương trình để tương thích tốt với các phiên bản Office mới nhất hiện nay.
– Điều chỉnh hiển thị các trang cho phù hợp với nội dung đã thiết lập.
– Và một số chi tiết nhỏ khác.

Tải xuống:
Link 1 (Box): KQCN3.2-THCS.zip
Link 2 (Dropbox): KQCN3.2-THCS.zip
Link 3 (OneDrive): KQCN3.2-THCS.zip
Link 4 (GoogleDrive): KQCN3.2-THCS.0.zip

Bài tương tự: