Oxford Advanced Learners Dictionary 9th Edition with iWriter iSpeaker


Oxford Advanced Learners Dictionary ấn bản thứ 9 với iWriter và iSpeaker giúp người học phát triển các kỹ năng thiết yếu cho các kỳ thi tiếng Anh quốc tế và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. iSpeaker gồm nghe phát âm theo giọng Anh Mỹ, video minh họa cách phát âm, thu âm bài nói, nghe và so sánh phát âm của mình với phát âm chuẩn, xem các đoạn đối thoại trong đời sống hằng ngày, học ngôn ngữ sử dụng trong các đoạn đối thoại, đóng vai trong đoạn đối thoại để thực hành ngôn ngữ, thu âm bài nói và đánh giá kỹ năng nói, xem các đoạn video theo định dạng của các bài thi tiếng Anh quốc tế. iWriter hướng dẫn người học các bước của việc lên dàn ý, viết và xem lại bài viết theo các dạng bài khác nhau như viết luận văn, bài nói trước công chúng, báo cao, thư, đơn xin việc, cung cấp bài viết mẫu, cấu trúc, ghi chú và dàn ý cho từng loại bài viết khác nhau.

Tải xuống
 

Bình luận


Facebook

Bài viết trên tường cá nhân

Giao diện trang chủ của EduSoft đã thay đổi nên có nhiều mục trước đây khi truy cập sẽ bị báo lỗi không tìm thấy. Mình sẽ cố gắng khắc phục lại tình trạng này để EduSoft được ngày càng hoàn thiện hơn.
Hiện tại phiên bản mới nhất của Chương trình Cộng điểm bộ môn đã được đưa lên diễn đàn. Quý thầy cô có thể xem tại ĐÂY.
DBM5.2 - Chương trình Cộng điểm bộ môn phiên bản mới nhất đã hoàn thành. Chờ kiểm tra tổng thể và đóng gói thành tệp cài đặt rồi sẽ đăng lên diễn đàn.
Top