Từ điển Cambridge tại dictionary.cambridge.org

Cambridge University Press đã xuất bản từ điển cho người học tiếng Anh từ năm 1995. Từ điển Cambridge Dictionaries Online bắt đầu cung cấp hoàn toàn miễn phí từ năm 1999 và ngày nay từ điển Cambridge vẫn đang được phát triển.
Cambridge English xuất bản tài liệu cho người học và giáo viên tiếng Anh và có các giải pháp học tiếng Anh cho giáo viên, học sinh và trường học.
Từ điển của Cambridge University Press cung cấp hơn 1,5 tỉ từ tiếng Anh thực tế và là một tập hợp duy nhất được viết bởi các sinh viên tham dự các kỳ thi Cambridge ESOL trên toàn thế giới.

Tra cứu nhanh từ điển tiếng Anh tại dictionary.cambridge.org
 

Bình luận


Facebook

Bài viết trên tường cá nhân

Giao diện trang chủ của EduSoft đã thay đổi nên có nhiều mục trước đây khi truy cập sẽ bị báo lỗi không tìm thấy. Mình sẽ cố gắng khắc phục lại tình trạng này để EduSoft được ngày càng hoàn thiện hơn.
Hiện tại phiên bản mới nhất của Chương trình Cộng điểm bộ môn đã được đưa lên diễn đàn. Quý thầy cô có thể xem tại ĐÂY.
DBM5.2 - Chương trình Cộng điểm bộ môn phiên bản mới nhất đã hoàn thành. Chờ kiểm tra tổng thể và đóng gói thành tệp cài đặt rồi sẽ đăng lên diễn đàn.
Top