Cambridge English Pronouncing Dictionary phiên bản thứ 18 là bộ từ điển kinh điển của Daniel Jones chứa hơn 230,000 từ, tên và cụm từ tiếng Anh hiện đại giúp bạn phát âm một cách chuẩn nhất và tuyệt vời nhất bao gồm cả giọng Anh Anh và Anh Mỹ.

Tải xuống:
Link 1 (OneDrive): Cambridge English Pronouncing Dictionary (18th Edition).iso
Link 2 (GoogleDrive): Cambridge English Pronouncing Dictionary (18th Edition).iso


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *