Từ điển Anh – Pháp – Việt – Hán

Từ điển Anh – Pháp – Việt – Hán trực tuyến VDict là bộ từ điển tiếng Việt online miễn phí tốt nhất

Bạn có thể tra một lúc tất cả các từ điển. Hiện nay VDict hỗ trợ 8 bộ từ điển:

Bạn cũng có thể duyệt danh sách tất cả các từ theo vần chữ cái

Bạn có thể dùng wildcard _ (cho một kí tự) và ^ (thay thế nhiều kí tự)

Phát âm mẫu cho các từ tiếng Anh

Bạn cũng có thể nhúng từ điển này vào trang web của bạn

Nếu từ bạn tra không được tìm thấy, VDict sẽ gợi ý cho bạn những từ giống nhất

Dịch tự động Anh Việt

VDict là website đầu tiên trên Internet cung cấp dịch vụ dịch tự động Anh Việt hoàn toàn miễn phí

Dịch tự động các đoạn văn dài tới 200 ký tự

Tự động nhận diện (tiếng Anh/tiếng Việt)

Tra cứu nhanh từ điển VDict tại vdict.com

Bài tương tự: