NỀN TẢNG QUẢN LÝ HỌC TẬP EDUSOFT

Hệ thống Quản lý học tập Toàn diện và Tiên phong cho người dạy

 • Hoàn toàn miễn phí
 • Tự động & Tinh gọn
 • Tùy biến & Hiệu quả

Nền tảng Quản lý Học tập 4.0

Kết nối và Đáp ứng nhu cầu toàn diện của người dạy và người học

PHÂN HỆ DỮ LIỆU

Bộ tính năng lưu trữ, tổ chức, hệ thống tài liệu giảng dạy và ngân hàng câu hỏi

Xem thêm

PHÂN HỆ DẠY HỌC

Bộ tính năng quản lý toàn diện hoạt động giảng dạy trong lớp học

Xem thêm

PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ

Bộ tính năng quản lý đầy đủ giai đoạn trước, trong và sau hoạt động kiểm tra

Xem thêm

PHÂN HỆ TƯƠNG TÁC

Bộ tính năng kết nối, tương tác và chia sẻ thông tin giữa người dùng

Xem thêm

Nền tảng Quản lý học tập EduSoft

Viện phát triển Công nghệ Giáo dục EduSoft được biết đến là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp Chuyển đổi số trong Giáo dục. Nền tảng Quản lý học tập EduSoft là một trong những phân hệ chính của Viện, được tích hợp bộ tính năng đầy đủ phục vụ nhu cầu cho người dạy và người học trên một nền tảng duy nhất.

Với 10+ tính năng được xây dựng và cải tiến liên tục, Nền tảng Quản lý học tập EduSoft hướng tới việc đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng giảng dạy, mọi môn học và mọi mô hình giảng dạy.

Tìm hiểu thêm

Bộ tính năng ưu việt

Đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu giảng dạy

PHÂN HỆ DỮ LIỆU

 • Quản lý thông tin cá nhân

 • Ngân hàng tài liệu

 • Ngân hàng câu hỏi

 • Lưu và In đề thi, đáp án

 • Lịch cá nhân

PHÂN HỆ DẠY HỌC

 • Quản lý Lớp học

 • Lịch trình giảng dạy

 • Quản lý buổi học

 • Thảo luận trong lớp học

PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ

 • Tổ chức các cuộc thi

 • Hệ thống chấm lập trình tự động

 • Hệ thống chấm trắc nghiệm và tự luận

 • Tạo ma trận cấu trúc đề

 • Tạo đề kiểm tra/thi tự động

 • Bảng điểm

PHÂN HỆ TƯƠNG TÁC

 • Chia sẻ tài liệu

 • Chia sẻ lớp học

 • Tạo cuộc họp trực tuyến

 • Báo cáo

Tính ưu việt của E - Digital

Với đội ngũ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi thấu hiểu và bám sát vấn đề mà các Cơ sở Giáo dục đang gặp phải. E - Digital được xây dựng và thiết kế trên cơ sở đáp ứng trọn vẹn nhu cầu, và riêng biệt cho các đơn vị Giáo dục.

 • Sản phẩm may đo cho Giáo dục: Đáp ứng nhu cầu đặc thù của các đơn vị Giáo dục.

 • Khả năng tùy biến và tự động: Các cấu phần trong E - Digital được tổ chức khoa học, giúp tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu và mô hình đào tạo của đơn vị.

 • Khả năng mở rộng không hạn chế: Hệ thống dữ liệu liên kết chặt chẽ giữa các module giúp trải nghiệm mượt và khả năng mở rộng tính năng để phục vụ nhu cầu không hạn chế.

Liên hệ ngay với chúng tôi